Bản quyền

Trang web này có bản quyền rõ ràng theo luật bảo vệ bản quyền DMCA.
Vì vậy không tự ý copy bài viết, sản phẩm của Hướng dẫn và chia sẻ khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.

Các bài viết của Hướng dẫn và chia sẻ được chia sẻ với các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Hậu quả của việc vi phạm

Nếu bạn vi phạm qui định của website, chúng tôi buộc lòng phải làm theo đúng các điều luật, ngoài ra còn có thể dựa trên luật pháp của nhà nước Việt Nam can thiệt theo luật sở hữu nội dung số Việt Nam.

Rất mong được hợp tác cùng bạn.