Bảng Daily Challenge Event Last Shelter: Survival (Update 2023)

(Huongdanvachiase.com) Để trở lên mạnh mẽ, có nhiều tài nguyên, kim cương trong  trò chơi Last Shelter: Survival này, chúng ta cần ăn các sự kiện của game hằng ngày. Và Daily Challenge Event là một trong số đó. Dưới đây là bảng thời gian chi tiết của Daily Challenge Event trong game Last Shelter: Survival.

Daily Challenge Event là các sự kiện hằng ngày cung cấp cho người chơi lượng tài nguyên, kim cương, vật phẩm… mà khi hoàn thành yêu cầu của sự kiện bạn sẽ nhận được. Event này có mỗi giờ, 24/24 và 7/7, chính vì thế chúng ta cần biết trước mốc thời gian của sự kiện mình cần, từ đó căn giờ cho chuẩn để ăn mới đạt hiệu quả cao nhất.

Để truy cập vào Daily Challenge Event ta truy cập lần lượt như hình dưới

Bảng Daily Challenge Event Last Shelter: Survival (Update 1/2023)

Ghi chú:

BBuilding (Xây nhà)
R là  Research (Công nghệ)
TrTrain (Đào tạo quân)
SpSpeed up.
OOpen hero (Recruit heroes, Mở hero, xoay thẻ)
EExchange Medal.
SSpend Medal.
ZZombie. (Tấn công Zombie)
ex là exp (kinh nghiệm)

Loại COZ Gather Building Research Hero Training KE (or Building warm up)
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  Thời gian
9:05 B + Sp B B Sp Any O + Z Sp Any Sp Any 9:05
10:05 B B + R + SpTr R + Sp R O + E + S + ex Sp 3 loại R + Sp R 10:05
11:05 Sp Tr B Sp 3 loại E + S + Z B +R + Sp Tr B + Sp B 11:05
12:05 B + Tr Sp Any B + R O + E + S + ex Sp Tr Sp Tr 12:05
13:05 Sp 3 loại B + R B + R O + S B + R + Sp Tr B + R + SP Tr 13:05
14:05 B + R + Sp Tr B+ Sp B Sp 3 loại O + E + S + ex B + Tr B + R + SP Tr 14:05
15:05 B + R + Tr B + R B + R  + Sp Tr E + S + Z R + Tr B + Tr 15:05
16:05 B B + R + Tr B + R O + E + ex Sp Any R + Tr 16:05
17:05 B + Sp B B Sp Any O + Z Sp Any Sp Any 17:05
18:05 B B + R + SpTr R + Sp R O + E + S + ex Sp 3 loại R + Sp R 18:05
19:05 Sp Tr B Sp 3 loại E + S + Z B +R + Sp Tr B + Sp B 19:05
20:05 B + Tr Sp Any B + R O + E + S + ex Sp Tr Sp Tr 20:05
21:05 Sp 3 loại B + R B + R O + S B + R + Sp Tr B + R + SP Tr 21:05
22:05 B + R + Sp Tr B+ Sp B Sp 3 loại O + E + S + ex B + Tr B + R + SP Tr 22:05
23:05 B + R + Tr B + R B + R  + Sp Tr E + S + Z R + Tr B + Tr 23:05
0:05 B B + R + Tr B + R O + E + ex Sp Any R + Tr 0:05
1:05 B + Sp B B Sp Any O + Z Sp Any Sp Any 1:05
2:05 B B + R + SpTr R + Sp R O + E + S + ex Sp 3 loại R + Sp R 2:05
3:05 Sp Tr B Sp 3 loại E + S + Z B +R + Sp Tr B + Sp B 3:05
4:05 B + Tr Sp Any B + R O + E + S + ex Sp Tr Sp Tr 4:05
5:05 Sp 3 loại B + R B + R O + S B + R + Sp Tr B + R + SP Tr 5:05
6:05 B + R + Sp Tr B+ Sp B Sp 3 loại O + E + S + ex B + Tr B + R + SP Tr 6:05
7:05 B + R + Tr B + R B + R  + Sp Tr E + S + Z R + Tr B + Tr 7:05
8:05 B B + R + Tr B + R O + E + ex Sp Any R + Tr 8:05

Chúng ta có thể dựa vào bảng này để biết được Last Shelter Survival challenge mỗi hourly như thế nào.
Đón xem nhiều bài viết về game Last Shelter Surival hơn tại chuyên mục game LSS của chúng tôi tại đây hoặc đăng ký nội dung bạn muốn theo dõi nhé.

HUONGDANVACHIASE

7 bình luận về “Bảng Daily Challenge Event Last Shelter: Survival (Update 2023)”

Viết một bình luận