Bảng gia tăng Power các công trình qua từng level – Last Shelter Survival

(Huongdanvachiase.com) Nhận được sự góp ý từ anh em Last Shelter Survival sau khi ra mắt bảng Power các công trình trong Last Shelter Survival, lần này chúng tôi sẽ ra mắt bảng gia tăng Power các công trình qua từng level để anh em dễ tra cứu hơn. Để không mất nhiều thời gian của anh em nữa, tôi xin được trình bày bảng gia tăng Power dưới đây:

Bảng gia tăng Power các công trình qua từng level – Last Shelter Survival

Bảng gia tăng Power hay còn biết đến là Table Increase Power Building Last Shelter: Survival, là một bảng quan trọng trong trò chơi phát triển thời gian thực được đánh giá là hay nhất năm 2018 và 2019., bảng gia tăng lượng power qua từng cấp độ sẽ cho ta biết chính xác xây nhà nào được bao nhiêu power, từ đó mà ta có cách tính toán hợp lý để có thể đủ lượng điểm cho Event hàng ngày cũng như những Event đặc biệt khác. Đây là một phần rất quan trọng của trò chơi yêu cầu sự tính toán tương đối cao.

Bảng đã được phân ra làm 2 cột, theo thứ tự số lượng Power gia tăng từ nhỏ đến lớn:

Chú ý: do bảng khá dài nên tôi ngắt thành nhiều trang, anh em nhớ bấm sang trang khác để tìm công trình cần thiết đúng với ý mình.

Tên công trình Số Power gia tăng
Farm Level 1 1
Farm Level 2 1
Farm Level 3 1
Farm Level 4 1
Water Filter Level 1 1
Water Filter Level 2 1
Water Filter Level 3 1
Water Filter Level 4 1
Oil Well Level 1 1
Oil Well Level 2 1
Oil Well Level 3 1
Oil Well Level 4 1
Power Plant Level 1 1
Power Plant Level 2 1
Power Plant Level 3 1
Power Plant Level 4 1
Lumber Mill Level 1 1
Lumber Mill Level 2 1
Lumber Mill Level 3 1
Lumber Mill Level 4 1
Refinery Level 1 1
Refinery Level 2 1
Refinery Level 3 1
Refinery Level 4 1
House Level 1 1
House Level 2 1
House Level 3 1
House Level 4 1
Bank Level 1 1
Bank Level 2 1
Bank Level 3 1
Chip Level 1 1
Chip Level 2 1
Chip Level 3 1
Hospital Level 1 1
Hospital Level 2 1
Hospital Level 3 1
Bunk Level 2 1
Energy Refining Plant Level 1 1
Energy Refining Plant Level 2 1
Energy Refining Plant Level 3 1
Garrison Hall Level 1 1
Garrison Hall Level 2 1
Fighter war room Level 1 1
Shooter war room Level 1 1
Vehicle war room Level 1 1
Anti-Missile Defense Center Level 2 1
Blast Missile factory Level 1 1
Blast Missile factory Level 2 1
Farm Level 5 2
Water Filter Level 5 2
Oil Well Level 5 2
Power Plant Level 5 2
Lumber Mill Level 5 2
Refinery Level 5 2
House Level 5 2
Ration Truck Level 2 2
Ration Truck Level 3 2
Commercial Hub (Máy bay) Level 2 2
Commercial Hub (Máy bay) Level 3 2
Bank Level 4 2
Bank Level 5 2
Chip Level 4 2
Hospital Level 4 2
Bunk Level 1 2
Bunk Level 3 2
Bunk Level 4 2
Tower Level 2 2
Tower Level 3 2
Class Barrack (APC) Level 2 2
Barrack I Level 2 2
Barrack I Level 3 2
Barrack II Level 2 2
Parts Factory Level 2 2
Parts Factory Level 3 2
Energy Refining Plant Level 4 2
Embassy Level 2 2
Embassy Level 3 2
Headquarters Level 2 2
Production Center Level 2 2
Market Level 2 2
Trap House Level 2 2
Fighter war room Level 2 2
Shooter war room Level 2 2
Vehicle war room Level 2 2
Silo Level 2 2
Farm Level 6 3
Granary Level 2 3
Granary Level 3 3
Water Filter Level 6 3
Water Tank Level 2 3
Water Tank Level 3 3
Oil Well Level 6 3
Oil Storage Tank Level 2 3
Oil Storage Tank Level 3 3
Power Plant Level 6 3
Power Storage Facility Level 2 3
Power Storage Facility Level 3 3
Lumber Mill Level 6 3
Lumber Warehouse Level 2 3
Lumber Warehouse Level 3 3
Refinery Level 6 3
Iron Warehouse Level 2 3
Iron Warehouse Level 3 3
House Level 6 3
Ration Truck Level 4 3
Commercial Hub (Máy bay) Level 4 3
Institute Level 2 3
Institute Level 3 3
Hospital Level 5 3
Bunk Level 5 3
Tower Level 4 3
Garrison Level 2 3
Class Barrack (APC) Level 3 3
Barrack I Level 4 3
Barrack II Level 3 3
Barrack III Level 2 3
Barrack III Level 3 3
Parts Factory Level 4 3
Energy Refining Plant Level 5 3
Embassy Level 4 3
Headquarters Level 3 3
Production Center Level 3 3
Market Level 3 3
Trap House Level 3 3
Heroes Hall Level 2 3
Management Station Level 2 3
Military Academy Level 2 3
Garrison Hall Level 3 3
Anti-Missile Defense Center Level 3 3
Blast Missile factory Level 3 3
Bank Level 6 4
Chip Level 5 4
FIghter Camp Level 2 4
FIghter Camp Level 3 4
Vehicle Factory Level 2 4
Vehicle Factory Level 3 4
Shooting Range Level 2 4
Shooting Range Level 3 4
Tower Level 5 4
Garrison Level 1 4
Garrison Level 3 4
Radar Level 2 4
Radar Level 3 4
Class Barrack (APC) Level 4 4
Barrack II Level 4 4
Parts Factory Level 5 4
Headquarters Level 4 4
Production Center Level 4 4
Market Level 4 4
Trap House Level 4 4
Heroes Hall Level 3 4
Management Station Level 3 4
Military Academy Level 3 4
Fighter war room Level 3 4
Shooter war room Level 3 4
Vehicle war room Level 3 4
Farm Level 7 5
Granary Level 4 5
Water Filter Level 7 5
Water Tank Level 4 5
Oil Well Level 7 5
Oil Storage Tank Level 4 5
Power Plant Level 7 5
Power Storage Facility Level 4 5
Lumber Mill Level 7 5
Lumber Warehouse Level 4 5
Refinery Level 7 5
Iron Warehouse Level 4 5
House Level 7 5
Ration Truck Level 5 5
Commercial Hub (Máy bay) Level 5 5
Institute Level 4 5
Hospital Level 6 5
Barrack I Level 5 5
Barrack III Level 4 5
Energy Refining Plant Level 6 5
Embassy Level 5 5
Bunk Level 6 6
FIghter Camp Level 4 6
Vehicle Factory Level 4 6
Shooting Range Level 4 6
Garrison Level 4 6
Radar Level 4 6
Class Barrack (APC) Level 5 6
Barrack II Level 5 6
Headquarters Level 5 6
Production Center Level 5 6
Market Level 5 6
Trap House Level 5 6
Heroes Hall Level 4 6
Management Station Level 4 6
Military Academy Level 4 6
Garrison Hall Level 4 6
Blast Missile factory Level 4 6
Granary Level 5 7
Water Tank Level 5 7
Oil Storage Tank Level 5 7
Power Storage Facility Level 5 7
Lumber Warehouse Level 5 7
Iron Warehouse Level 5 7
Institute Level 5 7
Tower Level 6 7
Barrack III Level 5 7
Silo Level 3 7
Bank Level 7 8
Chip Level 6 8
Garrison Level 5 8
Management Station Level 5 8
Anti-Missile Defense Center Level 4 8
Farm Level 8 9
Water Filter Level 8 9
Oil Well Level 8 9
Power Plant Level 8 9
Lumber Mill Level 8 9
Refinery Level 8 9
House Level 8 9
Ration Truck Level 6 9
Commercial Hub (Máy bay) Level 6 9
Hospital Level 7 9
FIghter Camp Level 5 9
Vehicle Factory Level 5 9
Shooting Range Level 5 9
Radar Level 5 9
Barrack I Level 6 9
Parts Factory Level 6 9
Energy Refining Plant Level 7 9
Embassy Level 6 9
Heroes Hall Level 5 9
Military Academy Level 5 9
Bunk Level 7 11
Class Barrack (APC) Level 6 11
Barrack II Level 6 11
Headquarters Level 6 11
Production Center Level 6 11
Market Level 6 11
Trap House Level 6 11
Fighter war room Level 4 11
Shooter war room Level 4 11
Vehicle war room Level 4 11
Farm Level 9 13
Water Filter Level 9 13
Oil Well Level 9 13
Power Plant Level 9 13
Lumber Mill Level 9 13
Refinery Level 9 13
House Level 9 13
Garrison Hall Level 5 13
Blast Missile factory Level 5 13
Granary Level 6 14
Water Tank Level 6 14
Oil Storage Tank Level 6 14
Power Storage Facility Level 6 14
Lumber Warehouse Level 6 14
Iron Warehouse Level 6 14
Institute Level 6 14
Tower Level 7 14
Barrack III Level 6 14
Bank Level 8 15
Farm Level 10 16
Water Filter Level 10 16
Oil Well Level 10 16
Power Plant Level 10 16
Lumber Mill Level 10 16
Refinery Level 10 16
House Level 10 16
Garrison Level 6 16
Management Station Level 6 16
Anti-Missile Defense Center Level 1 16
Oil Storage Tank II Level 2 17
Chip Level 7 17
Silo Level 4 17
Anti-Missile Defense Center Level 5 17
Ration Truck Level 7 18
Commercial Hub (Máy bay) Level 7 18
Hospital Level 8 18
FIghter Camp Level 6 18
Vehicle Factory Level 6 18
Shooting Range Level 6 18
Radar Level 6 18
Barrack I Level 7 18
Energy Refining Plant Level 8 18
Embassy Level 7 18
Heroes Hall Level 6 18
Military Academy Level 6 18
Parts Factory Level 7 19
Bank Level 9 20
Farm Level 11 21
Water Filter Level 11 21
Oil Well Level 11 21
Power Plant Level 11 21
Lumber Mill Level 11 21
Refinery Level 11 21
House Level 11 21
Bunk Level 8 22
Class Barrack (APC) Level 7 22
Barrack II Level 7 22
Headquarters Level 7 22

Viết một bình luận