Một số hình ảnh Doomday Event Season 1 – Last Shelter: Survival (trước update)

(Huongdanvachiase.com) Một số hình ảnh về giao diện và chức năng Doomday Event Season 1 trong trò chơi Last Shelter: Survival (LSS).

 Nếu bạn chưa hiểu hết về game Last Shelter: Survival (LSS) hãy đọc bài viết tổng quan về trò chơi rất hay này tại đây.
Mời bạn tham gia, Hội những người chơi Last Shelter Survival Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/LSSVietNam/

Allience Center (AC)

Tab Season

Tab Territory

Tab Honor

Tab Specialty

Green Skills

Blue Skills

Red Skills

Lands / Plots 

Times Season

Doomday Conquest: Alliance Duel

Rewards
Rule Tally Season

Distribution Reward

HUONGDANVACHISE.COM

Viết một bình luận