Tổng quan về Hero combat S3 trong Last Shelter Survival (Phần 4)

(Huongdanvachiase.com) Ở những phần trước, chúng ta đã tìm hiểu được về các vị tướng cam thường cũng như S1, S2. Ở bài viết lần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tướng S3 trong Last Shelter Survival (lss).

Countdown

Countdown là một tướng S3 chuyên Vehicle, với các combat skill nổ damage khá mạnh mẽ.

STT Tác dụng Range Target
1 [Leadership Skill]
Tăng lượng lính mang theo 23100
1 hàng
2 [Combat Skill]
Tụ 1 lượt, 35% cơ hội gây 334.5% sát thương
5 3 hàng địch
3 [Leadership Skill]
Tăng thủ cho V 50%
1 hàng
4 [Leadership Skill]
Tăng công cho V 50%
1 hàng
5 [Combat Skill]
30% cơ hội gây 255% damage, đồng thời khiến chúng không thể phục hồi, kéo dài trong 2 lượt.
5 3 hàng địch
6 [Leadership Skill]

+ 15% công, thủ cho V
+ 15% damage V
+ 250% skills 1

1 hàng
7 [Leadership Skill]
Tăng công cho V 40%
3 hàng
8 [Status Skill]
Trong trận chiến, đội hình hero không thể tấn công cơ bản.Bù lại chúng được gia tăng 35% skill damage và cũng gây 301% skill damage cho kẻ địch.
4 1 hàng địch

Farseer

Farseer là tướng chuyên Vehicle.

STT Tác dụng Range Target
1 [Leadership Skill]
Tăng lượng lính mang theo 23100
1 hàng
2 [Combat Skill]
40% cơ hội gây 255% damage.
Đồng thời cũng khiến kẻ địch giảm công và thủ đi -55% trong 2 lượt.
4 2 hàng địch
3 [Leadership Skill]
Tăng thủ cho V 50%
1 hàng
4 [Leadership Skill]
Tăng công cho V 50%
1 hàng
5 [Status Skill]
Trong trận chiến, bất kì khi nào sử dụng một kĩ năng cần chuẩn bị (tụ), sẽ có 100% cơ hội nhận trạng thái trong sạch, miễn nhiễm với im lặng, vô hiệu hóa, ức chế, giảm sức mạnh, kéo dài 2 lần.Sau khi sử dụng Combat Skill, 100% cơ hội tăng 100% công thủ cho 2 đội hình đồng đội, kéo dài 2 lượt.
1 2 hàng
6 [Leadership Skill]
+ 15% công thủ cho V
+ 15% damage cho V+ 250% Skill 1
1 hàng
7 [Leadership Skill]
Tăng công cho toàn bộ V 40%
3 hàng
8 [Combat Skill]
Tụ 1 lượt, 40% cơ hội gây 196.5% damage, khiến chúng không thể sử dụng combat skills, kéo dài 1 lượt.
5 3 hàng địch

Vanguard

Vanguard là tướng chuyên Vehicle.

STT Tác dụng Range Target
1 [Leadership Skill]
Tăng lượng lính mang theo 23100
1 hàng
2 [Prep Skill]
Trong trận chiến, tất cả đội hình V đồng đội bị trừ 20% sát thương cơ bản.Bù lại, được gia tăng 45% combat skill.
3 3 hàng
3 [Leadership Skill]
Tăng thủ cho V 50%
1 hàng
4 [Leadership Skill]
Tăng công cho V 50%
1 hàng
5 [Status Skill]
Trong 2 lượt đầu tiên, bất kì khi nào nhận sát thương sẽ có 70% cơ hội né tránh thiệt hại đó.
0 1 hàng
6 [Leadership Skill]
+ 20% công thủ cho V
+120% V Speed
+250% Skill 1
1 hàng
7 [Leadership Skill]
Tăng công cho toàn bộ V 40%
3 hàng
8 [Prep Skills]
Trong lượt 1, 3, 5, 7 có 100% cơ hội để tăng khả năng cast combat skill cuối cùng lên 100%.Nếu yêu cầu tụ 1 lượt, nhận 60% cơ hội bỏ qua tụ 1 lượt.
2 1 hàng

Wings of Liberty

Wings of Liberty là tướng chuyên Shooter.

STT Tác dụng Range Target
1 [Leadership Skill]
Tăng lượng lính mang theo 23100
1 hàng
2 [Combat Skill]
Tụ 1 lượt, 40% cơ hội gây 486% damage.Đồng thời khiến chúng giảm 47% thủ, kéo dài 2 lượt.
3 2 hàng địch
3 [Leadership Skill] Tăng thủ cho S 50% 1 hàng
4 [Leadership Skill] Tăng công cho S 50% 1 hàng
5 [Prep Skills]
Trong 2 lượt đầu tiên, vô hiệu hóa 2 đòn tấn công cơ bản của 2 đội hình kẻ địch.Ở lượt thứ 2, gây 367,5% damage cho tất cả kẻ địch.
4 3 hàng địch
6 [Leadership Skill]
+ 20% công thủ cho S
+ 40 Combat Speed cho S
+ 250% Skill 1
1 hàng
7 [Leadership Skill]
Tăng thủ cho toàn bộ S 40%
3 hàng
8 [Combat Skill]
Tụ 1 lượt, 35% cơ hội gây 343% damage và tự chữa lành vết thương cho đồng  đội ngẫu nhiên, kéo dài 4 lượt.(Tỉ lệ chữa lành, 97%)
3 2 hàng địch

Major Anastasia Nastya

Major Anastasia Nastya là tướng chuyên Vehicle.

STT Tác dụng Range Target
1 [Leadership Skill]
Tăng lượng lính mang theo 23100
1 hàng
2 [Combat Skill]
30% cơ hội loại bỏ tất cả các debuffs trên V, S (loại trừ debuffs từ các kĩ năng trước trận chiến)Và đưa ra 25% cơ hội tấn công cơ bản gây ra 1 lượt triệt tiêu (mất lượt), kéo dài 1 lượt.
4 3 hàng
3 [Leadership Skill]
Tăng thủ cho V 50%
1 hàng
4 [Leadership Skill]
Tăng thủ cho V 50%
1 hàng
5 [Prep Skills]
Trong 3 lượt đầu tiên, tăng tốc độ chiến đấu thêm 100.Đồng thời có 70% cơ hội để tấn công 2 lần mỗi lượt.
3 3 hàng
6 [Leadership Skill]
+ 20% công thủ cho V
+ 180 V Speed
+ 250% bonus skill 1
1 hàng
7 [Leadership Skill]
Tăng công cho toàn bộ V
3 hàng
8 [Prep Skills]
Trong trận chiến, bất cứ khi nào 2 đội hình ngẫu nhiên của địch nhận sát thương. Chúng sẽ nhận thêm 12% damage (tối đa 5 stacks)
4 2 hàng địch

Tech-Priestess

Tech-Priestess là tướng chuyên Fighter.

STT Tác dụng Range Target
1 [Leadership Skill]
Tăng lượng lính mang theo 23100
1 hàng
2 [Prep Skills]
Trong 3 lượt đầu tiên, 2 đội hình đồng đội nhận 60% bonus damage
2 2 hàng
3 [Leadership Skill]
Tăng thủ cho F 50%
1 hàng
4 [Leadership Skill]
Tăng công cho F 50%
1 hàng
5 [Combat Skill]
Tụ 1 lượt, 50% cơ hội xáo trộn 2 đội hình của địch, các kĩ năng và Basic attack trở nên ngẫu nhiên, kéo dài 2 lượt.
4 2 hàng địch
6 [Leadership Skill]
+ 15% công thủ cho F
+ 15% HP cho F
+250% Skill 1
1 hàng
7 [Leadership Skill]
Tăng thủ cho toàn bộ F 40%
3 hàng
8 [Prep Skills]
Trong trận chiến, Khi tất cả đồng đội nhận damage, 50% cơ hội hồi phục một số lượng quân (tỉ lệ hồi phục 33%)
2 3 hàng

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận