Hướng dẫn lách âm thanh [LEVEL 1]

Đầu tiên ta cần phần mềm Audaccity, Goldwave để tiến hành lách âm thanh, hoặc bất cứ phần mềm nào có thể Change Pitch, Change Phase, Add audio, Invert là được với cách lách này.

  1. Change Pitch sang một giá trị khác, Chọn toàn bộ (Ctr + A) đổi PItch đi, nghe lại thấy OK là được.
  2. Change Phase tốt nhất là để default.
  3. Tìm đoạn nhạc dính bản quyền ta delete đi, hoặc làm nhiễu đoạn nhạc đó bằng walwah hoặc là thêm một đoạn audio nào khác vào đoạn nhạc đấy là được.
  4. Invert lại tất cả dải audio, để default tiếp.

Nói chung đây là cách khá hay nhưng yêu cầu phải tách âm thanh ra để xử lý, sau phải ghép lại, khá mất công. Các bạn tham khảo nhé.

Enjoy !!

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận