20 trường hợp bị “BAN” tài khoản Facebook ads

Nếu bạn là người bán hàng online, hoặc là làm công việc liên quan đến marketing online nói chung lẫn marketing facebook nói riêng thì có thể dễ dàng nhận thấy, gần đây có rất nhiều trường hợp tài khoản facebook ads bị BAN, mà rất nhiều bạn cũng không hiểu lý do tại sao lại bị … Đọc tiếp