Bầu cử tại Mỹ hay như thế nào?

Bầu cử tại Mỹ hay như thế nào? Ở Mỹ được chia thành nhiều bang khác nhau, và có 2 chính Đảng lớn là Đảng dân chủ và Đảng Cộng Hòa. Trumb là người của đảng cộng hòa, Clinton là người của đảng dân chủ. Đến mùa bầu cử Tổng Thống, dân sẽ đi bầu … Đọc tiếp