Tèn ten, Hôm nay ngày nghỉ bù của lễ mùng 10 tháng 3 đang rảnh viết vài dòng chơi chơi lên blog cá nhân hehehe. Chẳng là thế này, từ…
Tiếp tục đọc