Tìm hiểu về CPU trong máy tính – Định nghĩa CPU, Processor, Core, Thread…

Bài viết nói về nhiều thuật ngữ CPU, Processor, core, thread, process… bla bla. Nói chung nhiều thuật ngữ phổ biến. ok. CPU là gì? CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit là bộ vi xử lý trung tâm máy tính. Gồm nhiều core, nhiều thread. Processor là gì? Processor là từ chỉ chung … Đọc tiếp