CUDA là gì? CUDA core là gì? Bảng xếp hạng CUDA cores trong các card đồ họa !

(Huongdanvachiase.com) Bài viết nói về một số định nghĩa CUDA là gì? CUDA core là gì? Đồng thời thống kê bảng xếp hạng số lượng CUDA cores trong một số card đồ họa. CUDA là gì? CUDA là viết tắt của Compute Unified Device Architecture, nôm na là kiến trúc tính toán trong các GPU … Đọc tiếp