Lần đầu đi đốt mụn tại Bệnh Viện 108

Như title, đây là bài viết Lần đầu đi đốt mụn tại Bệnh Viện 108 chính em trải nghiệm luôn. Hẳn là em có cái mụn như sau ở ngón chân, hẳn là mục cóc, gạo abc gì đó, e cũng k rõ. Nên em quyết định đi đốt laze cái mụn yêu dấu, hỏi … Đọc tiếp