Treo máy kiềm tiền với Gomez Peer

Treo máy kiếm tiền, một công việc nhàn hạ không phải làm gì cả, chỉ việc download phần mềm Gomez Peer về cài đặt và mỗi khi mở máy là nó tự chạy. Có dễ dàng không ạ? Hi. Gomez Peer là gì? Gomez Peer là chương trình kiếm tiền trên mạng bằng hình thức treo … Đọc tiếp