Giao thông Hải Dương – Những vấn đề cần biết

giao thong hai duong kinh nghiem ban than

Đây hoàn toàn là những kinh nghiệm bản thân, nên có thể có sự sai sót. Lưu ý: Vào ngày 1/3/2016 đã cập nhật lại quy định về tốc độ khi tham gia giao thông, có thể hiểu là tốc độ tối đa cho phép đã được tăng lên thêm 10km/h. Xem toàn bộ thông … Đọc tiếp