Bảng Daily Challenge Event Last Shelter: Survival (Update 2023)

(Huongdanvachiase.com) Để trở lên mạnh mẽ, có nhiều tài nguyên, kim cương trong  trò chơi Last Shelter: Survival này, chúng ta cần ăn các sự kiện của game hằng ngày. Và Daily Challenge Event là một trong số đó. Dưới đây là bảng thời gian chi tiết của Daily Challenge Event trong game Last Shelter: Survival. Daily … Đọc tiếp