Tổng quan về Hero xây dựng trong Last Shelter Survival (LSS)

(Huongdanvachiase.com) Ngoài các dòng Hero combat, Hero development thì các dòng xe chuyên dùng để xây dựng trong thành phố cũng có các hero với các kĩ năng, nghề nghiệp khác nhau của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến việc Explore của các xe. Ở bài viết tôi sẽ nói về các hero xây dựng … Đọc tiếp

Tổng quan về Explore trong game Last Shelter Survival

(Huongdanvachiase.com) Bài viết sẽ tập trung vào Explore trong trò chơi Last Shelter Survival. Nếu bạn còn chưa biết gì về tựa game này, bạn có thể xem thêm tại đây, chúng tôi đã có một bài viết tổng quan về trò chơi này. Mời bạn tham gia, Hội những người chơi Last Shelter Survival … Đọc tiếp