Clip giới thiệu về cách chơi Nasus đối đầu Yasuo, bắt nạt được em yasuo gà với sự trợ giúp của rừng.
Tiếp tục đọc