Điều 7 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về máy kéo, xe máy chuyên dùng (thay thế nghị định 46)

(Huongdanvachiase.com) Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 7 xử phạt người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự nói riêng. Dưới đây là nội dung chi tiết điều 7 nghị định 100/2019/NĐ-CP được trích dẫn từ Nghị … Đọc tiếp

Điều 5 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về ô tô (thay thế nghị định 46)

(Huongdanvachiase.com) Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 5 xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự nói riêng. Dưới đây là nội dung chi tiết điều 5 nghị định 100/2019/NĐ-CP được trích dẫn từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP Điều 5 … Đọc tiếp

Điều 6 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 46)

(Huongdanvachiase.com) Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 6 xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy (kể cả xe máy điện) nói riêng. Dưới đây là nội dung chi tiết điều 6 nghị định 100/2019/NĐ-CP được trích dẫn từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP Điều … Đọc tiếp