Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 171)

Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Từ ngày 1/8/2016, nghị định 46/2016 sẽ thay thế nghị định 171/2013 nói chung, và điều 6 xử phạt về xe máy nói riêng. Dưới đây là điều 6 nghị định 46/2016 được trích dẫn từ Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP   Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên … Đọc tiếp