SEO là gì? Sự giống và khác nhau giữa SEO Website và SEO Youtube

khái niệm SEO cơ bản

SEO là gì? SEO là viết tắt của Search Engine Optimization, dịch nôm na ra là làm sao để các công cụ tìm kiếm biết và nhắc đến mình, mỗi khi khách hàng của họ tìm kiếm một thứ gì đó liên quan đến mình. Chúng ta sẽ chỉ xét đến google, bởi google đang là mạnh … Đọc tiếp