CUDA là gì? CUDA core là gì? Bảng xếp hạng CUDA cores trong các card đồ họa !

(Huongdanvachiase.com) Bài viết nói về một số định nghĩa CUDA là gì? CUDA core là gì? Đồng thời thống kê bảng xếp hạng số lượng CUDA cores trong một số card đồ họa. CUDA là gì? CUDA là viết tắt của Compute Unified Device Architecture, nôm na là kiến trúc tính toán trong các GPU … Đọc tiếp

Stream Processor là gì? CUDA cores và Stream Processor?

(Huongdanvachiase.com) Bài viết nói về Stream Processor của AMD, Stream Processor là gì? Và so sánh Stream Processor cùng với CUDA Cores của NVIDIA. Stream Processor là gì? Stream Processor là nhân xử lý tính toán trong GPU của hãng AMD, cũng tương tự như Cuda Core của Nvidia vậy. CUDA cores là gì? Đã có một bài … Đọc tiếp