Trò chơi đếm tuổi của riêng tôi

thời gian ơi dừng lại...

Đôi khi tôi thấy cuộc đời trôi qua thật nhanh, vậy đấy. Nhân ngày trời mưa bão mịt mù, mạng thì tậm tịt… tôi sẽ kể với mọi người nghe về một trò chơi, một trò chơi mà tôi đã chơi từ rất lâu rồi. Trò chơi này gồm hai bàn tay và số tuổi … Đọc tiếp