Điều 6 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 46)

(Huongdanvachiase.com) Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 6 xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy (kể cả xe máy điện) nói riêng. Dưới đây là nội dung chi tiết điều 6 nghị định 100/2019/NĐ-CP được trích dẫn từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP Điều … Đọc tiếp

Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 171)

Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Từ ngày 1/8/2016, nghị định 46/2016 sẽ thay thế nghị định 171/2013 nói chung, và điều 6 xử phạt về xe máy nói riêng. Dưới đây là điều 6 nghị định 46/2016 được trích dẫn từ Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP   Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên … Đọc tiếp