Mã bưu điện – ZipCode là gì? Lấy ở đâu?

Ở bài viết tạo tài khoản Google Adsense (GA) khi điền thông tin vào GA thì có một phần là mã bưu điện. Vậy mã bưu điện là gì? Mã bưu chính là gì? Mã bưu chính hay còn được gọi là (Zipcode / mã bưu điện) là một mã gồm sáu chữ số, trong đó hai … Đọc tiếp