Thủ thuật Notepad ++ (phần 1)

Thủ thuât notepad ++ có rất nhiều và hướng dẫn và chia sẻ xin giới thiệu một số thủ thuật hay, hữu ích cho notepad ++. (Dựa trên bản Notepad++ v6.8.1 trở lên)

thu-thuat-notepad-phan-1

Xóa các dòng chứa từ khóa biết trước

Ví dụ: Muốn xóa các dòng có từ "huongdanvachiase"
 1. Menu => Search => Mark (hoặc Ctrl + F, chọn Tab Mark)
 2. Nhập từ cần xóa: "huongdanvachiase"
 3. Check ô Mark line và Wrap aroud => Chọn Find All 
 4. Search => Bookmark => Remove Bookmarked Lines. (Xóa dòng đã đánh dấu)

Xóa dòng không chứa từ khóa

Ví dụ: Muốn xóa các dòng không có từ "huongdanvachiase"
 1,2,3 Lặp lại như trên.
 4. Chọn Remove Unmarked Lines.

Xóa dòng trắng (không có gì)

Edit => Line Operations => Remove Empty Lines (Containing Black Character)

Thêm từ khóa vào đầu dòng

1. Ctrl + F => Replace
 2. Tích ô Regular expression và Wrap around
 3. Find what gõ: ^
 4. Replace with gõ từ khóa cần thêm: huongdanvachiase
 5. Replace All.

Thêm từ khóa vào cuối dòng

Như trên chỉ khác tìm từ $

Xóa từ khóa cuối dòng

Ví dụ xóa từ huongdanvachiase ở cuối
 Như trên.
 Find what gõ: huongdanvachiase$
 Replace with: để trống.

Xóa từ khóa đầu dòng

Như trên.
 Find what gõ: ^huongdanvachiase

Xóa mọi thứ sau từ khóa

Find what: huongdanvachiase.*

Xóa mọi thứ trước một từ khóa

Find what: ^.+huongdanvachiase

Xóa mọi số (number)

Find what: [0-9]+

Ở phần tiếp theo, mình sẽ giới thiệu thêm một số thủ thuật nội dung, quản lý notepad ++.

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận