(Huongdanvachiase.com) Để trở lên mạnh mẽ, có nhiều tài nguyên, kim cương trong  trò chơi Last Shelter: Survival này, chúng ta cần ăn các sự kiện của game hằng ngày. Và Daily Challenge Event là một trong số đó. Dưới đây là bảng thời gian chi tiết của Daily Challenge Event trong game Last Shelter: Survival.

Daily Challenge Event là các sự kiện hằng ngày cung cấp cho người chơi lượng tài nguyên, kim cương, vật phẩm… mà khi hoàn thành yêu cầu của sự kiện bạn sẽ nhận được. Event này có mỗi giờ, 24/24 và 7/7, chính vì thế chúng ta cần biết trước mốc thời gian của sự kiện mình cần, từ đó căn giờ cho chuẩn để ăn mới đạt hiệu quả cao nhất.

Để truy cập vào Daily Challenge Event ta truy cập lần lượt như hình dưới

 

 

Bảng Daily Challenge Event Last Shelter: Survival (Update 1/8/2020)

Ghi chú:

BBuilding (Xây nhà)
R là  Research (Công nghệ)
TrTrain (Đào tạo quân)
SpSpeed up.
OOpen hero (Recruit heroes, Mở hero, xoay thẻ)
EExchange Medal.
SSpend Medal.
ZZombie. (Tấn công Zombie)
ex là exp (kinh nghiệm)

Loại COZ Gather Building Research Hero Training KE (or Building warm up)
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  Thời gian
9:05 B + Sp B B Sp Any O + Z Sp Any Sp Any 9:05
10:05 B B + R + SpTr R + Sp R O + E + S + ex Sp 3 loại R + Sp R 10:05
11:05 Sp Tr B Sp 3 loại E + S + Z B +R + Sp Tr B + Sp B 11:05
12:05 B + Tr Sp Any B + R O + E + S + ex Sp Tr Sp Tr 12:05
13:05 Sp 3 loại B + R B + R O + S B + R + Sp Tr B + R + SP Tr 13:05
14:05 B + R + Sp Tr B+ Sp B Sp 3 loại O + E + S + ex B + Tr B + R + SP Tr 14:05
15:05 B + R + Tr B + R B + R  + Sp Tr E + S + Z R + Tr B + Tr 15:05
16:05 B B + R + Tr B + R O + E + ex Sp Any R + Tr 16:05
17:05 B + Sp B B Sp Any O + Z Sp Any Sp Any 17:05
18:05 B B + R + SpTr R + Sp R O + E + S + ex Sp 3 loại R + Sp R 18:05
19:05 Sp Tr B Sp 3 loại E + S + Z B +R + Sp Tr B + Sp B 19:05
20:05 B + Tr Sp Any B + R O + E + S + ex Sp Tr Sp Tr 20:05
21:05 Sp 3 loại B + R B + R O + S B + R + Sp Tr B + R + SP Tr 21:05
22:05 B + R + Sp Tr B+ Sp B Sp 3 loại O + E + S + ex B + Tr B + R + SP Tr 22:05
23:05 B + R + Tr B + R B + R  + Sp Tr E + S + Z R + Tr B + Tr 23:05
0:05 B B + R + Tr B + R O + E + ex Sp Any R + Tr 0:05
1:05 B + Sp B B Sp Any O + Z Sp Any Sp Any 1:05
2:05 B B + R + SpTr R + Sp R O + E + S + ex Sp 3 loại R + Sp R 2:05
3:05 Sp Tr B Sp 3 loại E + S + Z B +R + Sp Tr B + Sp B 3:05
4:05 B + Tr Sp Any B + R O + E + S + ex Sp Tr Sp Tr 4:05
5:05 Sp 3 loại B + R B + R O + S B + R + Sp Tr B + R + SP Tr 5:05
6:05 B + R + Sp Tr B+ Sp B Sp 3 loại O + E + S + ex B + Tr B + R + SP Tr 6:05
7:05 B + R + Tr B + R B + R  + Sp Tr E + S + Z R + Tr B + Tr 7:05
8:05 B B + R + Tr B + R O + E + ex Sp Any R + Tr 8:05

Đón xem nhiều bài viết về game Last Shelter Surival hơn tại chuyên mục game LSS của chúng tôi tại đây hoặc đăng ký nội dung bạn muốn theo dõi nhé.

 

HUONGDANVACHIASE

0 0 vote
Article Rating
https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2019/03/bang-daily-challenge-event-last-shelter-survival.jpg?fit=1123%2C1003&ssl=1https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2019/03/bang-daily-challenge-event-last-shelter-survival.jpg?resize=107%2C96&ssl=1Huongdanvachiase.comLast Shelter Survivaldaily challenge last shelter survival,Last Shelter Survival,Last Shelter Survival cách chơi,Last Shelter Survival guide,Last Shelter Survival help,Last Shelter Survival tips,Last Shelter Survival wiki(Huongdanvachiase.com) Để trở lên mạnh mẽ, có nhiều tài nguyên, kim cương trong  trò chơi Last Shelter: Survival này, chúng ta cần ăn các sự kiện của game hằng ngày. Và Daily Challenge Event là một trong số đó. Dưới đây là bảng thời gian chi tiết của Daily Challenge...Huongdanvachiase.com Huongdanvachiase.com[email protected]AdministratorKhông giỏi một thứ gì cả, nên cần cố lên, cố lên và cố lên !!!Hướng dẫn và chia sẻChia sẻ để phát triển