Nghị định 46 đã thay thế nghị định 171 từ ngày 1/8/2016. Xem chi tiết điều 6 - Nghị định 46/2016 tại đây. Giới thiệu về điều 6 nghị định…
Tiếp tục đọc