Cốt truyện Skyscraper (2018) – Tòa tháp chọc trời

(Huongdanvachiase.com) Bài viết về cốt truyện phim Skyscraper sản xuất năm 2018, có tựa tiếng việt tên là “Tòa tháp chọc trời”. Bài viết có nhiều tình tiết Spoiler tiết lộ cốt truyện phim, nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Cốt truyện Skyscraper (2018) – Tòa tháp chọc trời Diễn viên DWAYNE JOHNSON trong … Đọc tiếp

Cốt truyện phim Time Trap (2018) – Bẫy thời gian

(Huongdanvachiase.com) Bài viết về cốt truyện phim Time Trap sản xuất năm 2018, có tựa tiếng việt tên là “Bẫy thời gian”. Bài viết có nhiều tình tiết Spoiler tiết lộ cốt truyện phim, nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Cốt truyện phim Time Trap (2018) – Bẫy thời gian Đầu tiên hãy cùng … Đọc tiếp