Hướng dẫn chuyển chủ sở hữu trang, kênh youtube khi không nhận được email

Dạo gần đây, khi chuyển sở hữu trang google plus, kênh youtube khi chúng ta điền email để gửi lời mời cho email khác thì ở mail đó không nhận được mail báo chuyển trang và chấp nhận chủ sở hữu trang. Nguyên nhân, có lẽ do lỗi kĩ thuật của google và sẽ sớm … Đọc tiếp