[Tổng hợp] CD key, thuốc tất cả các bản windows & office

Như title, ở post này mình sẽ tổng hợp tất cả các bản cd key, thuốc của các phiên bản windows (win xp, win 7, win 8, win 10, 32bit, 64bit…) và office (office 2003, office 2007, office 2010, office 2013) để mọi người tiện theo dõi và sử dụng.

Đầu tiên các bạn có thể truy cập 2 topic tổng hợp link của các bản windows và office tại đây:

CD key

Office 2003

 • Office 2003 Professional: GWH28-DGCMP-P6RC4-6J4MT-3HFDY
 • Other Products of Office 2003: WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM
 • Office 5 CD: W786H-2PQKV-4VRQY-7BPF8-2WRRT
 • SN: OFFICE11: GWH28-DGCMP-P6RC4-6J4MT-3HFDY
 • SN: for REST: WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM
 • MS OFFICE 2003 UPGRADE SMALL BUSINESS EDITION: CJGXR-3WVCK-89KGB-QRMFG-VJB64

Office 2007

 • Microsoft office 2007 Standard: KCBJJ-67B9Q-KQXF2-VQV2V-6TXJ3
 • Microsoft Office Enterprice 2007: KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8
 • Microsoft Office 2007 Ultimate: M2QKF-KDQ4R-YHQKD-M4YYK-GPWVD

Office 2010

Microsoft® Office Pro Plus 2010 Product Key:

 • 743YX-WQ4K4-7KFDW-GHKKX-CYJGV
 • 4DRT4-F2M76-3WDJB-XGTRR-QF8KH
 • 6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8
 • BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
 • HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY
 • 6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD
 • 4DDJM67D-GJPT2-32H93-9MMWK
 • 82DB6-BXG6H-QKBT6-3G42H-PPWM3
 • D34M3-3279D-HHPB3-DQPPQ-JHHFX
 • 24PR2-JW928-QPKTK-CPD26-RYV3C
 • 4JPCP-DJF9V-WX7PT-B9WX2-R47C6
 • 7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM
 • 6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD
 • VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

Microsoft® Office Pro 2010 Product Key:

 • J3QMF-FB7TM-GR3XT-QPFKX-CX4K8
 • 2WRDW-MCFJ4-K3T24-R86BW-CV2VX

Microsoft® Office Home & Student 2010 Product Key:

 • BKVYV-V6DHH-WFXY6-RBMWG-9Q8K7
 • 6DC8G-JY2KM-HKKJM-GGGG8-2K4C2
 • D88D2-4XBWG-XB7PY-Y8MRK-923JY

Microsoft® Office Home and Business 2010 Product Key:

 • HTYPY-2TTJD-XFKXJ-D839V-FGDR3
 • D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK

Microsoft® Office Access 2010 :

 • 7X49M-7JPTJ-MCKFT-H7WFC-X2GYW

Microsoft® Office PowerPoint 2010 :

 • GTV93-GYCX4-663P6-3J3BF-TFWFJ

Microsoft® Office Visio 2010 :

 • TK7BQ-BXMKX-JFD4J-PPRHX-9CQCM
 • 36DQT-HBFDF-FH2CV-2T4M3-Y8X4H
 • 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP

Microsoft® Office OutLook 2010 : 

 • CQP6P-MGXQP-YBT4Q-32J36-F4CHY

Microsoft® Office Project Professional 2010 : 

 • 9DKWW-KH3FH-D9F2Q-KDRDM-KPMQ6

Microsoft® Office Publisher 2010 : 

 • VVJTW-CYBP9-MCBV3-8H477-T9W93

Microsoft® Office OneNote 2010 : 

 • KFWC9-FHT3V-GXGXT-WTYGG-2RQKV

WIN XP

 • MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ
 • DHXQ2-WRGCD-WGYJY-HHYDH-KKX9B
 • XP SP2:
  VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JM
  DQ3PG-2PTGJ-43FP2-RPRKB-QBYRY
  B66VY-4D94T-TPPD4-43F72-8X4FY
 • XP SP3:
  V2C47 MK7JD 3R89F D2KXW VPK3J

Thuốc Các phiên bản về sau khác

Các phiên bản win và office này và những phiên bản về sau, sử dụng file để thuốc các bạn có thể tham khảo tổng hợp thuốc ở dưới đây và chọn file phù hợp với mình. (cái nào dùng được Active Loader thì dùng nó nha)

WinXP_Active.rar http://adf.ly/1kJULl
Windows Loader.rar http://adf.ly/1kJULm
Win81 Win10 KMSpico 10.0.rar http://adf.ly/1kJULo
Win81 KMSpico 9.0.6.20131120.rar http://adf.ly/1kJULp
Win7 Active Loader.rar http://adf.ly/1kJULq
Win7 81 10 Ofice KMSpico_10_1_6_Portable.rar http://adf.ly/1kJULr
KMSAuto Net.exe http://adf.ly/1kJULs
Active Windows & Office.zip http://adf.ly/1kJULt

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận