Phân tích kỹ thuật, biểu đồ nến là gì? Đọc biểu đồ nến cơ bản

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích dự báo hướng đi của giá cả trong tương lai thông qua việc nghiên cứu dữ liệu thị trường. Biểu đồ nến đơn giản là biểu đồ gồm các nến riêng lẻ, các nhà phân tích sẽ dùng chúng để hiểu các hành động của giá cả. Giá hay Giá cả là số lượng tiền mà ta phải trả cho hàng hóa đó.