Đánh giá phim My Old Classmate (2014) tiểu hoa đán Châu Đông Vũ

“Ký ức luôn là buồn vui lẫn lộn, nó có thể thay đổi phương hướng của bạn. Đúng lúc bạn hạnh phúc đến điên dại, những thiếu xót hiếm có sẽ khiến bạn tỉnh mộng, nó sẽ dần kéo bạn về thực tại, lúc này bạn mới cảm nhận được ký ức.” Đoạn hồi ức … Đọc tiếp

Đánh giá phim 101 lời cầu hôn | 101 Proposals (2013)

(Huongdanvachiase.com) Bài viết đánh giá phim 101 lời cầu hôn sản xuất năm 2013, có tên tiếng anh là 101 Proposals (2013). Trong bài viết có nhiều tình tiết spoiler trước bộ phim, vì vậy cân nhắc trước khi đọc. Đánh giá phim 101 lời cầu hôn | 101 Proposals (2013) Diễn viên Lâm Chí … Đọc tiếp