Archives for giao thông

giao thông

Điều 7 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về máy kéo, xe máy chuyên dùng (thay thế nghị định 46)

() Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 7 xử phạt người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng…
Tiếp tục đọc
giao thông

Điều 5 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về ô tô (thay thế nghị định 46)

() Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 5 xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe…
Tiếp tục đọc
giao thông

Điều 6 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 46)

() Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 6 xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy (kể cả…
Tiếp tục đọc
giao thông

Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 171)

Từ ngày 1/8/2016, nghị định 46/2016 sẽ thay thế nghị định 171/2013 nói chung, và điều 6 xử phạt về xe máy nói riêng. Dưới đây là điều 6 nghị…
Tiếp tục đọc
giao thông

Những gì cần biết trong Thông tư 91/2015 quy định về tôc độ phương tiện tham giao thông

Như vậy thông tư 91/2015 đã ban hành và thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT…
Tiếp tục đọc
12