Điều 7 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về máy kéo, xe máy chuyên dùng (thay thế nghị định 46)

(Huongdanvachiase.com) Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 7 xử phạt người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự nói riêng. Dưới đây là nội dung chi tiết điều 7 nghị định 100/2019/NĐ-CP được trích dẫn từ Nghị … Đọc tiếp

Điều 5 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về ô tô (thay thế nghị định 46)

(Huongdanvachiase.com) Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 5 xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự nói riêng. Dưới đây là nội dung chi tiết điều 5 nghị định 100/2019/NĐ-CP được trích dẫn từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP Điều 5 … Đọc tiếp

Điều 6 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 46)

(Huongdanvachiase.com) Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 6 xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy (kể cả xe máy điện) nói riêng. Dưới đây là nội dung chi tiết điều 6 nghị định 100/2019/NĐ-CP được trích dẫn từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP Điều … Đọc tiếp

Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 171)

Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Từ ngày 1/8/2016, nghị định 46/2016 sẽ thay thế nghị định 171/2013 nói chung, và điều 6 xử phạt về xe máy nói riêng. Dưới đây là điều 6 nghị định 46/2016 được trích dẫn từ Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP   Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên … Đọc tiếp

Những gì cần biết trong Thông tư 91/2015 quy định về tôc độ phương tiện tham giao thông

Như vậy thông tư 91/2015 đã ban hành và thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2009. Thông tư thì rất dài nhưng dưới đây là những gì quan trọng nhất của thông tư 91/2015 có … Đọc tiếp