Tag archives for giao thong

giao thông

Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 171)

Từ ngày 1/8/2016, nghị định 46/2016 sẽ thay thế nghị định 171/2013 nói chung, và điều 6 xử phạt về xe máy nói riêng. Dưới đây là điều 6 nghị…
Tiếp tục đọc
giao thông

Những gì cần biết trong Thông tư 91/2015 quy định về tôc độ phương tiện tham giao thông

Như vậy thông tư 91/2015 đã ban hành và thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT…
Tiếp tục đọc
12