Tag archives for nghi dinh 100 xu phat giao thong

giao thông

Điều 7 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về máy kéo, xe máy chuyên dùng (thay thế nghị định 46)

() Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 7 xử phạt người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng…
Tiếp tục đọc
giao thông

Điều 5 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về ô tô (thay thế nghị định 46)

() Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 5 xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe…
Tiếp tục đọc
giao thông

Điều 6 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 46)

() Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 6 xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy (kể cả…
Tiếp tục đọc