Tổng quan về Hero xây dựng trong Last Shelter Survival (LSS)

(Huongdanvachiase.com) Ngoài các dòng Hero combat, Hero development thì các dòng xe chuyên dùng để xây dựng trong thành phố cũng có các hero với các kĩ năng, nghề nghiệp khác nhau của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến việc Explore của các xe. Ở bài viết tôi sẽ nói về các hero xây dựng đó.

Trước tiên xin mời các bạn đọc qua bài viết về chức năng explore (khám phá) trong LSS tại đây để hiểu rõ hơn về tác dụng của các hero xây dựng này.

Dưới đây là các hero xây dựng trong game Last Shelter Survival:

Jack

 • Chỉ có thể chọn thời gian khám phá là 4 giờ.
 • +20% thịt nhận được.
 • +20% gỗ nhận được.

Thomas

 • +20% cơ hội gặp trại tạm thời trong quá trình khám phá.
 • +5% tài nguyên nhận được.
 • -10% thời gian khám phá.

Selina

 • +20% cơ hội gặp công trường cũ nát 🙁
 • -10% thịt nhận được.
 • -10% thời gian khám phá.

Anthony

 • +20% gặp phải công trường cũ nát.
 • -10% thịt nhận được.
 • -10% thời gian khám phá.

Jessica

 • Không thể bị cướp.
 • -10% thịt nhận được.
 • -10% thời gian khám phá.

James

 • +20% cơ hội gặp phải hóa thạch.
 • +5% số tài nguyên nhận được.
 •  -10% thời gian khám phá.

Hebe

 • +20% cơ hội gặp phải công trường bị bỏ hoang.
 • +5% tài nguyên nhận được.
 • -10% thời gian khám phá.

William

 • +20% cơ hội gặp phải hóa thạch.
 • +20% thịt nhận được.
 • +20% gỗ nhận được.

Meredith

 • +50% cơ hội nhận được phần thưởng từ mỗi lần khám phá.
 • -10% thịt nhận được.
 • -10% thời gian khám phá.

Kevin

 • +20% cơ hội gặp phải trại bị thủy hủy.
 • +20% thời gian khám phá.
 • +5% số tài nguyên nhận được.

Paul

 • Không thể bị cướp.
 • +20% lượng dầu nhận được.
 • +20% lượng Iron nhận được.

Barton

 • +50% cơ hội nhận được phần thưởng từ mỗi lần khám phá.
 • +10% số tài nguyên nhận được.
 • +1 Material

Đây là các hero xây dựng có trong Last Shelter Survival, hi vọng sẽ giúp các bạn nâng cao cách chơi LSS để ngày càng trở lên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra nếu bạn chưa biết về LSS mời các bạn đón đọc bài giới thiệu của chúng tôi về tựa game này tại đây.

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận