Tag archives for xử phạt mô tô

giao thông

Điều 6 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 46)

() Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 6 xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy (kể cả…
Tiếp tục đọc
giao thông

Điều 6 – Nghị định 46/2016/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 171)

Từ ngày 1/8/2016, nghị định 46/2016 sẽ thay thế nghị định 171/2013 nói chung, và điều 6 xử phạt về xe máy nói riêng. Dưới đây là điều 6 nghị…
Tiếp tục đọc