Hướng dẫn mở tất cả link bằng một shortcut – Open multiple URL

(Huongdanvachiase.com) Có bao giờ mỗi sáng thức dậy bạn luôn mở email, lịch, … hoặc bất kì một đường link URL nào đó không? Hẳn là có những liên kết chúng ta sữ mở lặp đi lặp lại hằng ngày như vậy và sẽ thật thảm họa nếu lượng liên kết đó rất nhiều. Đó là lúc bài viết này có tác dụng của nó. (Open multiple URL)

Khi bạn sử dụng máy tính, có bao giờ mỗi sáng thức dậy bạn luôn mở email, lịch, … hoặc bất kì một đường link URL nào đó không? Hẳn là có những liên kết chúng ta sữ mở lặp đi lặp lại hằng ngày như vậy và sẽ thật thảm họa nếu lượng liên kết đó rất nhiều. Đó là lúc bài viết này có tác dụng của nó.

Chúng ta sẽ có một số các mã tệp tin để mở hàng loạt liên kết như sau (mình sẽ lấy gmail của google và calendar của google) để làm ví dụ:

Mã tệp shortcut

Mã tệp mở nhiều URL hàng loạt với Internet explorer:

@echo off

start iexplore “http://www.gmail.com”
start iexplore “http://www.google.com/calendar”

Mã tệp mở nhiều URL hàng loạt với Chrome:

@echo off

start chrome “http://www.gmail.com”
start chrome “http://www.google.com/calendar”

Chrome sẽ tự động mở một trình duyệt duy nhất có nhiều thẻ tab gồm các url bạn muốn mở, nếu bạn muốn những liên kết được mở ở chế độ ẩn danh thì chỉ cần thêm -incognito vào đoạn mã ở trên là được

Mã tệp mở nhiều URL hàng loạt với Chrome ẩn danh:

@echo off

start chrome -incognito “http://www.gmail.com”
start chrome -incognito “http://www.google.com/calendar”

Ok ! Vấn đề mã lệnh shortcut xem như ta đẫ giải quyết xong. Vậy cách thực hiện chúng như thế nào:

Hướng dẫn sử dụng

  • Right click – New – Text document
  • Copy và Paste đoạn mã ở trên vào file note mới mở (thay thế liên kết bạn muốn mở nhé)
  • Save vaf Close file lại.
  • Đổi phần đuôi mở rộng của file vừa mới tạo thành .bat. (thường là từ .txt sang .bat)
  • Thưởng thức thành quả của bạn.

Hoàn thành bài viết hướng dẫn mở nhiều URL với một click

Ngoài việc có thể mở nhiều liên kết URL bằng một shortcut chúng ta cũng có thể mở nhiều chương trình bằng một shortcut. Đón xem chúng ở bài viết lần sau trên huongdanvachiase.com nhé.

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận