(Huongdanvachiase.com) Trong game Last Shelter: Survival có một yếu tốt rất quan trọng, cũng như làm sự phong phú của trò chơi nâng lên tầm cao mới so với các trò chơi khác cùng lĩnh vực. Đó là sự hiện diện của các hero (anh hùng – tướng). Ở bài viết Tổng quan về Hero combat trong Last Shelter Survival (Phần 1) – cam thường, chúng ta đã cùng tìm hiểu được về các hero cam thường trong trò chơi LSS thịnh hành nhất năm 2019, vậy ở bài viết này (phần 2) chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về các hero cam S1.

Chú ý: Để hiểu rõ hơn về một số thuật ngữ và miêu tả trong game LSS xem bài viết: Tổng quan về đội hình trong Last Shelter: Survival.
Nếu bạn chưa hiểu hết về game Last Shelter: Survival (LSS) hãy đọc bài viết tổng quan về trò chơi rất hay này tại đây.
Mời bạn tham gia, Hội những người chơi Last Shelter Survival Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/LSSVietNam/

Vào thời điểm hiện tại, có 9 Hero cam S1 như sau:

The War Boss

The War Boss Là một trong 3 thành viên Sons of V8 (War Boss – VIPer: Radica – Orochi: nadia) đều được đặt tên theo những con rắn, giống như tên của họ, họ rất tàn nhẫn và khát máu, họ lấy những gì họ muốn lấy và làm những gì họ muốn làm.

Hiệu ứng đặc biệt khi chơi 3 hero này một xe là: Combat speed + 100, Vehicle might + 5%.

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 30% cơ hội xuất chiêu gây 673% damage và khiến đối phương giảm 20% damage trong 1 lượt 673% 4 1 hàng địch
3 Tăng thủ cho riêng V 50% 1 hàng
4 Tăng công cho riêng V 50% 1 hàng
5 30% cơ hội gây damage 256.5% 256.5% 5 3 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 15% công thủ cho V
100 Speed cho V
250% skill 1
1 hàng
7 Trong 20 phút sau khi sử dụng, +100% marching speed, +100% công cho V. (15 giờ hồi chiêu)

Khi không kích hoạt, nhận 30% hiệu ứng

+ 100% marching speed
+100% công cho V
(15 giờ hồi chiêu)
3 hàng
8 Tụ 1 lượt, có 50% cơ hội gây 427% damage 427% 5 2 hàng địch

The Dragon’s Rage

The Dragon’s Rage nằm trong bộ 3 chống chịu huyền thoại bao gồm: The Dragon’s Rage – Kidd: The Outlaw – Delphine: The Iron Maiden.

Hiệu ứng đặc biệt khi chơi 3 hero này cùng 1 xe là: Figher Resistance: +5%, Fighter HP +5%.

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 45% cơ hội gây 505% damage 505% 5 1 hàng địch
3 Tăng thủ cho riêng F 50% 1 hàng
4 Tăng công cho riêng F 50% 1 hàng
5 30% cơ hội gây 503% damage và đối phương nhận hiệu ứng bỏ 1 lượt 503% 4 1 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 + 15% công thủ cho F
+15% damage
+250% skill 1
1 hàng
7 Trong 20 phút sau khi sử dụng, +100% marching speed, +100% công cho F (15 giờ hồi chiêu)

Khi không kích hoạt nhận 30% hiệu ứng

+100% marching speed
+100% công cho F
(15 giờ hồi chiêu)
3 hàng
8 Tụ 1 lượt, 60% cơ hội gây 247% damage 247% 5 3 hàng địch

The Professional

The professional nằm trong bộ 3 hủy diệt gồm: The Professional, Gun for Hire: Selina và cuối cùng là Gonzalez: The Veteran.

Hiệu ứng đặc biệt khi chơi 3 hero này cùng 1 xe là là Shooter might + 10%.

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 40% cơ hội gây 558% damage 558% 4 1 hàng địch
3 Tăng thủ cho riêng S 50% 1 hàng
4 Tăng công cho riêng S 50% 1 hàng
5 Tụ 1 lượt, 30% cơ hội gây 566.5% damage và đối phương chịu hiệu ứng bỏ lượt trong 2 turns 566.5% 5 1 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 +15% công thủ cho S
+15% damage
+250% skill 1
1 hàng
7 Trong 20 phút sau khi sử dụng, +100% marching speed, +100% công cho S (15 giờ hồi chiêu)

Khi không kích hoạt nhận 30% hiệu ứng

+100% marching speed
+100% công cho S
(15 giờ hồi chiêu)
3 hàng
8 45% cơ hội gây 486% damage trong turn 2, 5 và 7 486% 5 3 hàng địch

The Falcon

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 40% cơ hội gây 490% damage 490% 2 1 hàng địch
3 Tăng thủ cho riêng V 50% 1 hàng
4 Tăng công cho riêng V 50% 1 hàng
5 40% cơ hội gây 305% damage và quân của tướng này sẽ nhận được 50% bonus damage để V chống lại F (counter) trong 2 lượt 305% 2 1 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 +20% công thủ cho V
+20 speed cho V
+250% skill 1
1 hàng
7 Tăng công cho V +40% công cho V 3 hàng
8 Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là V, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt. buff damage 2 2 hàng

The Janissary

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 30% cơ hội gây 646% damage 646% 2 1 hàng địch
3 Tăng thủ cho S 50% 1 hàng
4 Tăng công cho S 50% 1 hàng
5 40% cơ hội gây 305% damage và quân của tướng này sẽ nhận được 50% bonus damage để S chống lại V (counter) trong 2 lượt 305% 2 1 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 +20% công thủ cho S
+20 combat speed cho S
+250% skill 1
1 hàng
7 Tăng công cho S 40% 3 hàng
8 Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là S, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt. buff damage 2 2 hàng

The Courageous

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 60% cơ hội gây 334% damage 334% damage 2 1 hàng địch
3 Tăng thủ cho F 50% 1 hàng
4 Tăng công cho F 50% 1 hàng
5 40% cơ hội gây 305% damage và quân của tướng này sẽ nhận được 50% bonus damage để F chống lại S (counter) trong 2 lượt 305% 2 1 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 +20% công thủ cho F
+20 combat speed cho F
+250% skill 1
1 hàng
7 Tăng công cho F 40% 3 hàng
8 Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là F, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt. buff damage 2 2 hàng

The Flash

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 Trong 4 lượt đầu tiên, đội hình có ít lính nhất sẽ nhận sát thương giảm đi -50%, đồng thời 1 đội ngẫu nhiên có 70% cơ hội nhận trạng thái né tránh (dodge) buff 2 1 hàng
3 Tăng thủ cho V 50% 1 hàng
4 Tăng công cho V 50% 1 hàng
5 30% cơ hội gây 549% damage và giảm thiệt hại gây ra từ F -30% trong 2 turn 549% 2 1 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 +15% công thủ cho V
+100 V Speed
+ 250% skill 1
1 hàng
7 tăng công cho V +40% 3 hàng
8 Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là V, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt. buff damage 2 2 hàng

Light of the Past

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 100% cơ hội gây 136% damage, hấp thụ 15% sát thương và thêm nó vào một đội trong đội hình của tôi trong 1 turn. 136% 3 1 hàng địch
3 Tăng thủ cho F 50% 1 hàng
4 Tăng công cho F 50% 1 hàng
5 30% cơ hội gây 549% damage và giảm sát thương từ S đi – 30% trong 2 turn. 549% 2 1 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 +15% công thủ cho F
+15% HP cho F
+250% skill 1
1 hàng
7 Tăng công cho F +40% 3 hàng
8 Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là F, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt. buff damage 2 2 hàng

The Cincinatus

 

 

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 Tăng lượng lính mang theo 23100 1 hàng
2 Toàn bộ đội hình sẽ nhận trạng thái né tránh trong đòn tấn công đầu tiên, trong 4 lượt đầu tiên, mỗi lượt có 70% cơ hội nhận -40% skill damage buff dodge 2 3 hàng
3 Tăng thủ cho S 50% 1 hàng
4 Tăng công cho S 50% 1 hàng
5 30% cơ hội gây 549% damage và giảm sát thương từ V đi – 30% trong 2 turn. 549% 2 1 hàng địch
6 Bonus thêm cho hero và skill 1 +15% công thủ cho S
+15% HP cho S
+250% skill 1
1 hàng
7 Tăng thủ cho S +40% 3 hàng
8 Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là S, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt. buff damage 2 2 hàng

Bài viết tổng quan hero combat trong Last Shelter: Surival gồm 9 tướng Hero cam S1 . Hãy đón đọc bài viết tiếp theo về các hero / anh hùng S2, S3, S4… nhé.

HUONGDANVACHIASE

 

https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2019/04/The_Cincinatus_tong-quan-ve-hero-combat-trong-last-shelter-survival-phan-2-cam-s1.jpg?fit=541%2C977https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2019/04/The_Cincinatus_tong-quan-ve-hero-combat-trong-last-shelter-survival-phan-2-cam-s1.jpg?resize=53%2C96Huongdanvachiase.comLast Shelter SurvivalLast Shelter Survival,Last Shelter Survival cách chơi,Last Shelter Survival guide,Last Shelter Survival help,Last Shelter Survival tips,Last Shelter Survival wiki(Huongdanvachiase.com) Trong game Last Shelter: Survival có một yếu tốt rất quan trọng, cũng như làm sự phong phú của trò chơi nâng lên tầm cao mới so với các trò chơi khác cùng lĩnh vực. Đó là sự hiện diện của các hero (anh hùng - tướng). Ở...Chia sẻ để phát triển