Tổng quan về Hero combat S1 trong Last Shelter Survival (Phần 2)

(Huongdanvachiase.com) Trong game Last Shelter: Survival có một yếu tốt rất quan trọng, cũng như làm sự phong phú của trò chơi nâng lên tầm cao mới so với các trò chơi khác cùng lĩnh vực. Đó là sự hiện diện của các hero (anh hùng – tướng). Ở bài viết Tổng quan về Hero combat trong Last Shelter Survival (Phần 1) – cam thường, chúng ta đã cùng tìm hiểu được về các hero cam thường trong trò chơi LSS thịnh hành nhất năm 2019, vậy ở bài viết này (phần 2) chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về các hero cam S1.

Chú ý: Để hiểu rõ hơn về một số thuật ngữ và miêu tả trong game LSS xem bài viết: Tổng quan về đội hình trong Last Shelter: Survival.
Nếu bạn chưa hiểu hết về game Last Shelter: Survival (LSS) hãy đọc bài viết tổng quan về trò chơi rất hay này tại đây.
Mời bạn tham gia, Hội những người chơi Last Shelter Survival Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/LSSVietNam/

Vào thời điểm hiện tại, có 9 Hero cam S1 như sau:

The War Boss

The War Boss Là một trong 3 thành viên Sons of V8 (War Boss – VIPer: Radica – Orochi: nadia) đều được đặt tên theo những con rắn, giống như tên của họ, họ rất tàn nhẫn và khát máu, họ lấy những gì họ muốn lấy và làm những gì họ muốn làm.

Hiệu ứng đặc biệt khi chơi 3 hero này một xe là: Combat speed + 100, Vehicle might + 5%.

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
30% cơ hội xuất chiêu gây 673% damage và khiến đối phương giảm 20% damage trong 1 lượt
673% 4 1 hàng địch
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho riêng V
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho riêng V
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
30% cơ hội gây damage 256.5%
256.5% 5 3 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
15% công thủ cho V
100 Speed cho V
250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill] Active
Trong 20 phút sau khi sử dụng, +100% marching speed, +100% công cho V. (15 giờ hồi chiêu)Khi không kích hoạt, nhận 30% hiệu ứng
+ 100% marching speed
+100% công cho V
(15 giờ hồi chiêu)
3 hàng
8 [Combat skill]
Tụ 1 lượt, có 50% cơ hội gây 427% damage
427% 5 2 hàng địch

The Dragon’s Rage

The Dragon’s Rage nằm trong bộ 3 chống chịu huyền thoại bao gồm: The Dragon’s Rage – Kidd: The Outlaw – Delphine: The Iron Maiden.

Hiệu ứng đặc biệt khi chơi 3 hero này cùng 1 xe là: Figher Resistance: +5%, Fighter HP +5%.

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
45% cơ hội gây 505% damage
505% 5 1 hàng địch
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho riêng F
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho riêng F
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
30% cơ hội gây 503% damage và đối phương nhận hiệu ứng bỏ 1 lượt
503% 4 1 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
+ 15% công thủ cho F
+15% damage
+250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill] Active
Trong 20 phút sau khi sử dụng, +100% marching speed, +100% công cho F (15 giờ hồi chiêu)Khi không kích hoạt nhận 30% hiệu ứng
+100% marching speed
+100% công cho F
(15 giờ hồi chiêu)
3 hàng
8 [Combat skill]
Tụ 1 lượt, 60% cơ hội gây 247% damage
247% 5 3 hàng địch

The Professional

The professional nằm trong bộ 3 hủy diệt gồm: The Professional, Gun for Hire: Selina và cuối cùng là Gonzalez: The Veteran.

Hiệu ứng đặc biệt khi chơi 3 hero này cùng 1 xe là là Shooter might + 10%.

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
40% cơ hội gây 558% damage
558% 4 1 hàng địch
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho riêng S
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho riêng S
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
Tụ 1 lượt, 30% cơ hội gây 566.5% damage và đối phương chịu hiệu ứng bỏ lượt trong 2 turns
566.5% 5 1 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
+15% công thủ cho S
+15% damage
+250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill] Active
Trong 20 phút sau khi sử dụng, +100% marching speed, +100% công cho S (15 giờ hồi chiêu)Khi không kích hoạt nhận 30% hiệu ứng
+100% marching speed
+100% công cho S
(15 giờ hồi chiêu)
3 hàng
8 [Combat skill]
45% cơ hội gây 486% damage trong turn 2, 5 và 7
486% 5 3 hàng địch

The Falcon

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
40% cơ hội gây 490% damage
490% 2 1 hàng địch
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho riêng V
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho riêng V
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
40% cơ hội gây 305% damage và quân của tướng này sẽ nhận được 50% bonus damage để V chống lại F (counter) trong 2 lượt
305% 2 1 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
+20% công thủ cho V
+20 speed cho V
+250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill]
Tăng công cho V
+40% công cho V 3 hàng
8 [Prep Skills] Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là V, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt. buff damage 2 2 hàng

The Janissary

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
30% cơ hội gây 646% damage
646% 2 1 hàng địch
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho S
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho S
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
40% cơ hội gây 305% damage và quân của tướng này sẽ nhận được 50% bonus damage để S chống lại V (counter) trong 2 lượt
305% 2 1 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
+20% công thủ cho S
+20 combat speed cho S
+250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill]
Tăng công cho S
40% 3 hàng
8 [Prep Skills]
Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là S, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt.
buff damage 2 2 hàng

The Courageous

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
60% cơ hội gây 334% damage
334% damage 2 1 hàng địch
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho F
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho F
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
40% cơ hội gây 305% damage và quân của tướng này sẽ nhận được 50% bonus damage để F chống lại S (counter) trong 2 lượt
305% 2 1 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
+20% công thủ cho F
+20 combat speed cho F
+250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill]
Tăng công cho F
40% 3 hàng
8 [Prep Skills]
Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là F, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt.
buff damage 2 2 hàng

The Flash

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
Trong 4 lượt đầu tiên, đội hình có ít lính nhất sẽ nhận sát thương giảm đi -50%, đồng thời 1 đội ngẫu nhiên có 70% cơ hội nhận trạng thái né tránh (dodge)
buff 2 1 hàng
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho V
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho V
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
30% cơ hội gây 549% damage và giảm thiệt hại gây ra từ F -30% trong 2 turn
549% 2 1 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
+15% công thủ cho V
+100 V Speed
+ 250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill]
tăng công cho V
+40% 3 hàng
8 [Prep Skills]
Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là V, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt.
buff damage 2 2 hàng

Light of the Past

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
100% cơ hội gây 136% damage, hấp thụ 15% sát thương và thêm nó vào một đội trong đội hình của tôi trong 1 turn.
136% 3 1 hàng địch
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho F
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho F
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
30% cơ hội gây 549% damage và giảm sát thương từ S đi – 30% trong 2 turn.
549% 2 1 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
+15% công thủ cho F
+15% HP cho F
+250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill]
Tăng công cho F
+40% 3 hàng
8 [Prep Skills]
Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là F, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt.
buff damage 2 2 hàng

The Cincinatus

STT Tác dụng Max level 50 Range Target
1 [Leadership skill]
Tăng lượng lính mang theo
23100 1 hàng
2 [Combat skill]
Toàn bộ đội hình sẽ nhận trạng thái né tránh trong đòn tấn công đầu tiên, trong 4 lượt đầu tiên, mỗi lượt có 70% cơ hội nhận -40% skill damage
buff dodge 2 3 hàng
3 [Leadership skill]
Tăng thủ cho S
50% 1 hàng
4 [Leadership skill]
Tăng công cho S
50% 1 hàng
5 [Combat skill]
30% cơ hội gây 549% damage và giảm sát thương từ V đi – 30% trong 2 turn.
549% 2 1 hàng địch
6 [Leadership skill]
Bonus thêm cho hero và skill 1
+15% công thủ cho S
+15% HP cho S
+250% skill 1
1 hàng
7 [Leadership skill]
Tăng thủ cho S
+40% 3 hàng
8 [Prep Skills]
Khi hero này ở trong đội hình với 3 đội là S, từ lượt thứ 5, hai đội ngẫu nhiên sẽ tăng 60% sát thương combat skill trong 4 lượt.
buff damage 2 2 hàng

Bài viết tổng quan hero combat trong Last Shelter: Surival gồm 9 tướng Hero cam S1 . Hãy đón đọc bài viết tiếp theo về các hero / anh hùng S2, S3, S4… nhé.

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận