- Page 2

giao thông

Điều 6 – Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Xử phạt về xe máy (thay thế nghị định 46)

() Từ ngày 1/1/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 46/2016 nói chung, và điều 6 xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy (kể cả…
Tiếp tục đọc
12