Hướng dẫn lách âm thanh [LEVEL 1]

Đầu tiên ta cần phần mềm Audaccity, Goldwave để tiến hành lách âm thanh, hoặc bất cứ phần mềm nào có thể Change Pitch, Change Phase, Add audio, Invert là được với cách lách này. Change Pitch sang một giá trị khác, Chọn toàn bộ (Ctr + A) đổi PItch đi, nghe lại thấy OK … Đọc tiếp