Như title bài viết, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nút Resize trên thanh bookmark. Nút Resize là gì? Nút Resize để thay đổi kích thước trang web bạn…
Tiếp tục đọc