Google là một công ty lớn, tựa như một cái cây cổ thụ, mà cây cổ thụ thì có rất nhiều nhánh nhỏ, rễ nhỏ. Ở đây tôi xin được…
Tiếp tục đọc