Thủ thuật Notepad ++ (phần 1)

thu-thuat-notepad-phan-1

Thủ thuât notepad ++ có rất nhiều và hướng dẫn và chia sẻ xin giới thiệu một số thủ thuật hay, hữu ích cho notepad ++. (Dựa trên bản Notepad++ v6.8.1 trở lên) Xóa các dòng chứa từ khóa biết trước Ví dụ: Muốn xóa các dòng có từ “huongdanvachiase” 1. Menu => Search => … Đọc tiếp