Lần đầu được sử dụng chiếc sạc dự phòng này và đây là một chút cảm nhận của mình về chiếc sạc dự phòng Xiaomi này. (Mình mua ở Hoanghamobile…
Tiếp tục đọc