Tìm hiểu về CPU trong máy tính – Định nghĩa CPU, Processor, Core, Thread…

Bài viết nói về nhiều thuật ngữ CPU, Processor, core, thread, process… bla bla. Nói chung nhiều thuật ngữ phổ biến. ok.

tim-hieu-ve-chip-la-gi-chipset-la-gi

CPU là gì?

CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit là bộ vi xử lý trung tâm máy tính. Gồm nhiều core, nhiều thread.

Processor là gì?

Processor là từ chỉ chung cho các bộ vi xử lí.

CPU và Processor

Theo nghĩa xã hội thì Processor sẽ bao gồm CPU vì đơn giản như định nghĩa cho thấy, Processor là từ chỉ chung cho toàn bộ các bộ vi xử lý, còn CPU chỉ là bộ vi xử lý trung tâm cho máy tính. Đặc biệt lưu ý từ máy tính nha, vì sao, vì ngoài máy tính còn nhiều thiết bị khác mà. Đó là nghĩa xã hội.

Nhưng nói về nghĩa máy tính / công nghệ thì có thể hiểu CPU và Processor là tương đồng, vì bất đông ngôn ngữ, phong cách truyền bá từng vùng miền nên đã gây ra không ít hiểu lầm về chúng.

Core là gì?

Core là lõi, nhân. Trong CPU hiểu là số lõi trong CPU.
  • Tham khảo core CPU core i3 và core i5 và core i7

Process là gì?

Quá trình (process) là trạng thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính. Có thể hiểu Process là không gian làm việc, một tiến trình cho phép xử lý những gì nó muốn.

Thread là gì?

Luồng (thread) tương tự như quá trình nhưng chỉ bao gồm tiến trình điều khiển. Nhiều luồng sử dụng không gian địa chỉ của một quá trình. Trong CPU thì 1 CPU có thể có nhiều core nhiều luồng.

Ví dụ: CPU core i5 2 core 4 thread => 1 core có thể xử lý 2 luồng, 2 core xử lý 4 luồng. (1 con dao chém chết 2 con gà, 2 con dao chém chết 4 con gà)

Thường 1 core sẽ chỉ tạo được 2 thread.

Để tránh nhiều vấn đề như nghẽn chẳng hạn khi xử lý nhiều thứ abc trên 1 process mà người ta đã tạo ra thread, để có thể làm việc trên chung một process nhưng lại bằng nhiều thread. Đó là khái niệm phân luồng, đa luồng.

  • Xem thêm bài viết phân luồng trong máy tính
Dual core là hai lõi.
Quad core là bốn lõi.
Hexa Core: Sáu lõi.
Octo Core: Tám lõi.
Deca Core: Mười lõi.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về CPU.

HUONGDANVACHIASE

1 bình luận về “Tìm hiểu về CPU trong máy tính – Định nghĩa CPU, Processor, Core, Thread…”

Viết một bình luận