Bài viết nói về nhiều thuật ngữ CPU, Processor, core, thread, bla bla. Nói chung nhiều thuật ngữ phổ biến. ok. CPU là gì? CPU viết tắt của chữ Central…
Tiếp tục đọc