(Huongdanvachiase.com) Một số hình ảnh về giao diện và chức năng Doomday Event Season 1 trong trò chơi Last Shelter: Survival (LSS).

 Nếu bạn chưa hiểu hết về game Last Shelter: Survival (LSS) hãy đọc bài viết tổng quan về trò chơi rất hay này tại đây.
Mời bạn tham gia, Hội những người chơi Last Shelter Survival Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/LSSVietNam/

Allience Center (AC)

Tab Season

Tab Territory

Tab Honor

Tab Specialty

Green Skills

Blue Skills

Red Skills

Lands / Plots 

Times Season

Doomday Conquest: Alliance Duel

Rewards
Rule Tally Season

Distribution Reward

HUONGDANVACHISE.COM

0 0 vote
Article Rating
https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2019/05/mot-so-hinh-anh-doomday-event-season-1-last-shelter-survival-truoc-update-12.jpg?fit=675%2C900&ssl=1https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2019/05/mot-so-hinh-anh-doomday-event-season-1-last-shelter-survival-truoc-update-12.jpg?resize=72%2C96&ssl=1Huongdanvachiase.comLast Shelter SurvivalLast Shelter Survival,Last Shelter Survival wiki(Huongdanvachiase.com) Một số hình ảnh về giao diện và chức năng Doomday Event Season 1 trong trò chơi Last Shelter: Survival (LSS).  Nếu bạn chưa hiểu hết về game Last Shelter: Survival (LSS) hãy đọc bài viết tổng quan về trò chơi rất hay này tại đây. Mời bạn tham gia, Hội...Huongdanvachiase.com Huongdanvachiase.com[email protected]AdministratorKhông giỏi một thứ gì cả, nên cần cố lên, cố lên và cố lên !!!Hướng dẫn và chia sẻChia sẻ để phát triển