Việc đọc nội dung từ một đoạn TEXT, văn bản nào đó hay được sử dụng để làm các video/clip bổ ích, theo dạng slide ảnh, rất thích hợp cho việc…
Tiếp tục đọc