Đôi khi tôi thấy cuộc đời trôi qua thật nhanh, vậy đấy. Nhân ngày trời mưa bão mịt mù, mạng thì tậm tị tôi sẽ kể với mọi người nghe…
Tiếp tục đọc